CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CỐ VẤN CAO CẤP

– Giáo sư Tiến sĩ Ali Cinar – Viện trưởng Viện Công Nghệ Illinoiss.

– Tiến sĩ Isei Takehiro – Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sơn Nhật Bản.

Hiện nay, cán bộ có trong biên chế Công ty bao gồm:

– Giáo sư tiến sĩ 03 người
– Thạc sĩ 10 người
– Kỹ sư Xây dựng 25 người
– Cử nhân kế toán 10 người
– Trung cấp Thí nghiệm vật liệu 20 người
– Công nhân Và NV kinh doanh 400 người
Tổng cộng: 468 người